Sürdürülebilirlik Politikası

1-İŞLETME GENEL TANIMI VE SÜRDÜRÜLEBİRLİK POLİTİKASI 

2023 Yılında %100 yerli sermaye ile kurulmuş olan otelimizde İstanbul Anadolu Yakası, Ataşehir’de müşterilerimize konforlu ve keyifli bir deneyim sunmak için kurulduk. Yasal mevzuatlar ve misyonumuz gerekliliğinden dolayı sürdürülebilir çalışmalarımıza başladık.

Sürdürülebilirlik anlayışını benimseyen işletmemiz, daha uzun dönemlerde sağlıklı ve sürdürülebilir bir gelir artışının ve yüksek ziyaretçi memnuniyetinin sürdürülebilir kaliteli hizmetten geçtiğini düşündüğümüz için yönetimsel olarak tüm önlemleri açıldığımız günden beri almaktadır .

  • Tüm yasal gerekliliklere uygun olarak önce çalışanlarımız güvenliğini sağladığımız tesislerimizde din, dil, ırk, cinsiyet, kişisel tercihler ve engeller gözetilmeden eşit haklarda çalışanlara yönelik eğitimlerle donanımlı, çevreye saygılı, bilinçli nesillere katkıda bulunmaya çalışıyoruz.
  • Misafirlerimiz güvenliğini ve memnuniyetini sağlamak için misafir memnuniyeti odaklı çalışırken iş yeri sürdürülebilirliği, turizmin sürdürülebilirliği ve hizmetten yararlanmak isteyen konuk sürdürülebilirliğini sağlamak için çabalıyoruz.
  • Olumlu çevresel, ekonomik ve sosyal faydaları güçlendirmek ve olumsuz etkileri önlemek, azaltmak veya hafifletmek için işimizle ilgili çevresel etkileri belirleyerek ve iyileştirme süreçlerini tüm operasyonlarımızda uygulama çabasındayız.

Gelecek vizyonumuzu çalışanlar, müşteriler ve tedarikçilerle paylaşarak, çevreyi korumak için birlikte çalışmayı hedefliyoruz. Yerel toplumu destekleyerek, kültürel ve sosyal çevrenin bakımının ve gelişiminin sorumluluğunu alıyoruz. Sürdürülebilir turizm hizmeti için gerekli tüm alanlarda sorumluluk alarak müşteri deneyiminin güçlendirilmesi, personel, misafir ve tedarikçi farkındalığının arttırılması, verimliliğin arttırılıp giderlerin azaltılması, ekosistemin ve insan refahının geliştirilip güçlendirilmesi için çabalıyoruz.

Yatırım planlarımızı çevresel etkilerin sürekli olarak azaltılmasını sağlamak, sürdürülebilir kalkınma ve büyümeyi teşvik etmek için oteli en uygun standartta tutmaya yönelik oluşturuyoruz.

Sürdürülebilirlik boyutuyla hedeflerimiz şu şekildedir;

EKONOMİK BOYUT: Döngüsel, çevre dostu, geri dönüşüm ekonomisi, malzeme alış yönetimi, Çevre Yönetim Sistemi, yenilikçi, verimli teknolojiler, , uzun ömürlü, estetik, ekolojik ve sosyal maliyetleri yansıtan fiyatlar, bölgesel ve yerel pazarlama ağları, aracısız satın alma, yolsuzluğu önlem.

SOSYAL BOYUT: İnsan sağlığının geliştirilmesi, adalet, eşit fırsat yaklaşımları, gelecek nesillerin çıkarlarının hesaplanması, demokratikleşme, tüm nüfus gruplarının yaşamın her alanına

Katılı mı, ayrımcılık riski altındaki grupların tespiti, koruma çalışmaları, insana yakışır iş performans göstergeler

KÜLTÜR BOYUTU: Sürdürülebilir yaşam tarzı, bütüncül doğa algısı, sürdürülebilir kalkınmanın estetik algısı, yerel kültürel çeşitlilik, geleneksel bilginin yaşatılması, maddi kültür, tüketici farkındalığı, yerel toplulukların gelişimi

EKOLOJİK BOYUT: Kaynakların verimli kullanımı, “zamanında-mevsiminde” tüketim, biyolojik çeşitliliği koruma, ekolojik yaşam döngüsü sistemleri, yenilenebilir enerji tercihleri, , kirleticilerin, emisyonların, atıkların azaltılması.

İşleyiş, sürekli kontrol ve belirli süreli raporlamalar ile kayıt altına alınıyor olup , bu raporlamalar sayesinde sürdürülebilir yönetim sistemi her yeni gelecek yönetici ve personel tarafından incelenerek sürecin kesintisiz devamı sağlanmaktadır.

TGA bilgilendirme metninde de açıkça belirtildiği gibi PLANLA – UYGULA – KONTROL   ET ve ÖNLEM AL döngüsü işletmemizde uygulanmaya devam edilmektedir.

2- YASAL UYUM

Hotel Kuruçeşme, tüm hizmet süreçlerinde yasal gerekliliklere uymayı ilke edinmiştir.

  • Otelimiz 4857 sayılı İş Kanunu’nun ilgili hükümlerine uymayı taahhüt etmektedir ve çalışana en az asgari ücret vermektedir. Ayrıca 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanununa ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa uyumu da otelimiz taahhüt eder.

3- RAPORLAMA VE İLETİŞİM

Sosyal sorumluluk alanında, toplumla etkileşimde bulunmayı ve yerel kalkınmaya katkı sağlamayı önemsiyoruz. Bu doğrultuda, yerel kültüre saygı göstermek, yerel tedarikçilerle iş birliği yapmak ve yerel istihdamı teşvik etmek gibi faaliyetlerde bulunmaktayız. Ayrıca, çalışanlarımızın eğitimi ve farkındalık programlarıyla sürdürülebilirlik konusunda bilinçlendirme sağlamaktayız.

İşletmemiz süreç ve ürünleri ile reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde dijital imkanlardan faydalanmakta olup , bu faaliyetlerin daha verimli nasıl olabileceği hakkında tavsiyeler sosyal medya danışmanlarından alınır. Mevcut ve gelecekteki sürdürülebilirlik sorunlarını çözerken hizmet sektöründe verimliliği ve misafir memnuniyetini artırmak üzere işletmemizin  tüm alanlarında, prosedürlerinde, ürünlerinde ve fiziki ortamlarında daha az enerji ve doğaya daha az zarar verecek şekilde  yeni teknolojilerin benimsemesi ve uygulanması önlemler alınmaktadır.

4- PERSONEL KATILIMI

Personelimiz en değerli varlığımızdır. Çalışanlarımızın sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atacak riskleri en aza indirmek ve iş kazalarını önlemek için tüm süreçlerimizde sürekli iyileştirme yapılmakta ve son teknolojiler takip edilmektedir. Çalışanlarımızın eğitimi, insan haklarının korunması ve din, dil, ırk gözetilmeden eşit haklardan faydalanması vazgeçilmez kuralımızdır. Eğitimlerimiz hizmet içi eğitim şeklinde düzenlenmektedir. Hizmet içi eğitimlerde, eğiticinin gerekli yetkinliklere sahip danışmanlarımız tarafından verilmektedir.

İşletmemizde çalışan personelimizin gerekli belgeleri almaları için ilçemiz halk eğitim müdürlüğüne yönlendirmeleri yapılmaktadır. Personelimize sürdürülebilir turizm çalışmalarımız ve hedefleri  doğrultusunda eğitim verilmiştir.

5- MÜŞTERİ DENEYİMİ

Her türlü kaynaktan gelen tüm misafir şikâyetlerini takip etmek, şikâyetleri çözümlemek ve misafirlerimizi bu konuda bilgilendirerek şikâyetleri kendimiz için fırsata dönüştürmek öncelikli değerlerimizdir. Bu doğrultuda gelen şikayetleri değerlendirip misafirlerimizin gözünden eksikliklerimizi gidermek, misafir memnuniyetini ve otel kalitesini artırmak için harika bir yol olarak görmekteyiz.

Müşteri memnuniyet ölçümleri booking ve Google üzerinden yapılmakta olup , işletmemizin sürdürülebilir hizmet kalitesini ne seviyede tuttuğunu, yorumlarda bahse konu olabilecek aksaklıkların nerden kaynaklandığını ve en kısa sürede nasıl çözüme kavuşturulacağı konusunda en önemli kriterlerdir.

6- HERKES İÇİN ERİŞİM

Misafirlerimiz tesisin erişilebilirlik düzeyi hakkında, internet sitesi ve rezervasyon platformlarında, resepsiyonda, tur operatörleri sayfalarında gerekli ve doğru bilgilendirmelerİ almaktadır.

7- YÖRESEL VE BÖLGESEL SATIN ALMA

Sürdürülebilir turizmin en önemli unsurlarından birisi, turizm tesislerinin bölge halkına ve bölgedeki işletmelere katkı sunmasıdır, bu konu ile ilgili olarak işletmemizin öncelikli satın alma politikası bölgemiz halkı ve yerel işletmelerinden yana olarak belirlenmiştir.

Satınalma Uygulamaları Yerel ekonomiye olan katkımızın bulunmaktadır, bu sebeple tedarikçilerimizin ve hammaddelerimizin çoğu yereldir. Sürdürülebilir turizm için, daha az enerji, su, atık üreten, çevre dostu satın alma yapmaktayız.

8- KÜLTÜR VE MİRASI SUNULMASI

İşletmemizde bölgemizi tanıtımı ile ilgili olarak ilçe turizm müdürlüğünden ve turizm dergilerinden  temin ettiğimiz tanıtıcı broşürleri misafirlerimize sunmaktayız.Ayrıca otelimizde görsel  olarak İstanbul’u tanıtıcı bir çok tablo ve bilgilendirme kaynakları bulunmaktadır.

9- ÇEVREYE DUYARLI SATIN ALMA

İşletmemiz kullanmak zorunda olduğu  her türlü kimyasalı, doğada birikime neden olmadan biyolojik olarak parçalanabilir olanlardan seçmektedir onda göre satın alma yapmaktadır . Kullanılan kimyasalların çevreye duyarlı olduğunu belirten etikete sahip olmasına elimizden geldiğince dikkat ederek satın alım yaptığımız temizlik firmasına bu özellikleri bulunan kimyasalar ile desteklemesini öneriyoruz .

10- VERİMLİ SATIN ALMA

Hotel Kuruçeşme  olarak; enerji kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak ve enerji verimliliği konusunda sürekli iyileştirmeyi esas edinmiştir.

İşletmemizde gereksiz ambalajdan kaçınmak için asla kâğıt ve plastik bardak, tabak, çatal, kaşık, pet şişe içinde su vb. ürünler kullanmıyoruz cam ve metal ürünlerİ yerleştirmeyi planlıyoruz.

11- ENERJİ TASARRUFU

Hotel Kuruçeşme  olarak; enerji kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak ve enerji verimliliği konusunda sürekli iyileştirmeyi esas edinmiştir.

Elektrik tüketimi satın aldığımız tüm elektronik ürünlerin enerji tasarruflu olmasına ve enerji tasarrufu konusunda eğitim almayı hedeflemekteyiz.

Enerji tasarrufu ile ilgili aşağıdaki çalışmalar yapılmakta ve sürekliliği sağlanmaktadır.

Kuruçeşme Hotel’de enerji tasarruflu ampuller ya da LED ışıklar kullanılmaktadır.

Dış aydınlatmalarda enerji tasarruflu LED ışıklar  ile aydınlatma yapılmaktadır.

Odalarımızda düşük enerji tasarruflu ampuller ile aydınlatma sağlıyoruz.

  • Enerji tüketimini en aza indirecek ekipmanlar olarak , ortak wc lerde fotoselli ve led aydınlatmalar kullanıyoruz , dış ve iç genel alan aydınlatmalarında zaman saatleri ve gün ışığına duyarlı elektronik aletler kullanılmaktadır.
  • Klima ve ısıtma sistemlerimiz, binamızın bölümlü ısıtılması ve soğutulmasını sağlayacak şekilde konumlandırılmıştır, buda düşük doluluklarda eneji tasarrufu sağlamaktadır.
  • Personelimiz elektrik kullanımı konusunda devamlı bilgilendirilerek enerji kullanımını en aza indirme konusunda işletmeye yardımcı olmaktadır.

12- SU TASARRUFU

Su tüketimi sağlık, hijyen ve misafir memnuniyeti konularından ödün vermeden genel su tüketimini azaltmak amacıyla su tasarrufu sağlayan donanımlar kullanılmaktadır.

Su tasarrufu ile ilgili aşağıdaki çalışmalar yapılmakta ve sürekliliği sağlanmaktadır;

Musluk ve duşlarda su akışını sınırlayarak kontrol ediyoruz.

Tuvaletlerde tasarruflu sifon sistemi kullanılmaktadır.

Genel alan tuvaletlerinde, musluklarda su tasarrufu sağlayan aparatlar kullanılmaktadır.

Su tüketimimizi yıllara göre , aylık gelen su faturalarından takip etmekteyiz ,  aşırı kullanımları şebeke girişine taktığımız temiz su arıtma sisteminden takip edip gerekli düzenlemeleri yapıyoruz .

13- ATIK SU

Otelimizin su kullanım faaliyetleri nedeni ile deniz, göl gibi sularda yaşayan canlılar zarar görmemektedir.

Otelimizin, su tasarrufu politikası bulunmaktadır. Politikamız, su tüketiminin düzenli ölçülmesini, izlenmesini, azaltılmasını içermektedir.

Genel olarak şehlerde belediyelere ait kanalizasyon sistemi, İSKİ’ye ait ortak arıtma sistemleri bulunmaktadır. İşletmenin bu arıtma sistemleri ile bağlantısı olması bu kriter açısından yeterlidir.

14-   ATIK YÖETİMİ

Hotel Kuruçeşme  olarak uyguladığımız Atık Yönetimi Sistemimizde öncelikli amacımız atık miktarını azaltmak, oluşan atıklarımızı iyi yöneterek çevreye en az zarar ile bertarafını sağlamak ve geri kazanılabilir olanları tekrar kazanmaktır.

Otelimiz, “SIFIR ATIK SERTİFİKASI” kapsamında, otelin farklı noktalarında, cam kağıt ve plastik atıkları geri dönüşüm için ayrıştırıp gerekli sözleşmeler  yapılmıştır.E-ÇBS sistemi üzerinden sıfır atık belgemiz alınmış, gerekli atış ayrıştırıcı çöp kovaları tedarik edilmiştir.

 

BARBAROS MAHALLESİ BAŞARAN ÇIKMAZI NO:11/2 ATAŞEHİR-İSTANBUL

Bu web sitesi, deneyiminizi iyileştirmek için tanımlama bilgilerini kullanır. Çerez Politikası